Termeni de utilizare

Acești Termeni guvernează accesul dumneavoastră la, utilizarea întregului conținut, Produsele și Serviciile disponibile pe site-ul https://literearuncate.ro („Serviciul”) operat de Vlad Stoica („noi”, „noi” sau „nostru”).

Accesul dumneavoastră la serviciile noastre este supus acceptării, fără modificări, a tuturor termenilor și condițiilor conținute aici și a tuturor celorlalte reguli și politici de funcționare publicate și care pot fi publicate din când în când de către noi.

Vă rugăm să citiți cu atenție Acordul înainte de a accesa sau utiliza Serviciile noastre. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a Serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu nicio parte a termenilor Acordului, atunci nu puteți accesa sau utiliza Serviciile noastre.

Servicii de la terți

În utilizarea Serviciilor, puteți utiliza servicii terțe, produse, software, încorporare sau aplicații dezvoltate de o terță parte („Servicii terță parte”).

Dacă utilizați servicii terțe, înțelegeți că:

Orice utilizare a unui Serviciu terță parte este pe propriul dumneavoastră risc și nu vom fi responsabili sau răspunzători față de nimeni pentru site-urile web sau Serviciile terților.
Recunoașteți și sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru nicio daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea oricărui astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin aceste site-uri web sau servicii.

Conturi

În cazul în care utilizarea oricărei părți a Serviciilor noastre necesită un cont, sunteți de acord să ne furnizați informații complete și exacte atunci când vă înregistrați pentru un cont.

Veți fi singurul responsabil și răspunzător pentru orice activitate care are loc în contul dvs. Sunteți responsabil pentru păstrarea la zi a informațiilor contului dvs. și pentru păstrarea parolei în siguranță.

Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dvs. pe care îl utilizați pentru a accesa Serviciul. Nu trebuie să partajați sau să utilizați abuziv acreditările dvs. de acces. Trebuie să ne anunțați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau când aflați despre orice altă încălcare a securității.

Link-uri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de Vlad Stoica.

Vlad Stoica nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri web sau servicii terțe. De asemenea, Vlad Stoica nu va fi responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web. sau servicii.

Vă sfătuim să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Disclaimer

Serviciile noastre sunt furnizate „CA ATARE”. și „DATĂ DISPONIBIL”. Vlad Stoica și furnizorii și licențiatorii săi declină prin prezenta toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, garanțiile de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop și neîncălcare. Nici Vlad Stoica, nici furnizorii și licențiatorii săi nu oferă nicio garanție că Serviciile noastre vor fi fără erori sau că accesul la acestea va fi continuu sau neîntrerupt.

Înțelegeți că descărcați sau obțineți în alt mod conținut sau servicii prin intermediul Serviciilor noastre, la discreția și riscul dumneavoastră.

Jurisdicția și legea aplicabilă

Cu excepția cazului în care orice lege aplicabilă prevede altfel, Acordul și orice acces la sau utilizare a Serviciilor noastre vor fi guvernate de legile din din România.

Locul potrivit pentru orice dispute care decurg din sau legate de Acord și orice acces la sau utilizare a Serviciilor noastre vor fi instanțele de stat și federale situate în București.

Schimbări

Vlad Stoica își rezervă dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment.

Dacă facem modificări semnificative, vă vom anunța prin postare pe site-ul nostru web sau trimițându-vă un e-mail sau altă comunicare înainte ca modificările să intre în vigoare. Notificarea va desemna o perioadă rezonabilă de timp după care noile condiții vor intra în vigoare.

Vom încerca să oferim cel puțin 30
zile înainte de modificările efective. Dacă nu sunteți de acord cu modificările noastre, atunci ar trebui să încetați să utilizați Serviciile noastre în perioada de notificare desemnată sau odată ce modificările intră în vigoare.

Utilizarea în continuare a Serviciilor noastre va fi supusă noilor termeni.

Contactaţi-ne

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni de utilizare, vă rugăm să ne contactați la
admin@literearuncate.ro

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2022