Biserica e lumina noastră

  • Biserica e lumina noastră,
  • Călăuza noastră,
  • Pasărea măiastră,
  • Pavăza feciorească.
  • Fecioara Maria,
  • Mama lui Mesia,
  • Ocrotește biserica,
  • Ne dă nouă mântuirea.

2021, Vlad Stoica